Här kan man se några tidigare och pågående uppdrag.