T-SHIRT PRINT FOR FEMINVEST

Tidigare i år gjorde jag en t-shirt design till investeringsnätverket Feminvest.

Uppdraget var bland annat att uppmärksamma 100 år av kvinnlig rösträtt. Tänk att det som i år är helt självklart var något vi behövde kämpa för för 100 år sedan. I bilden har jag därför fått med talet 100, som symboliserar detta men jag tänkte att det även passar bra när man pratar om investeringar och pengar. Blomman symboliserar tillväxt och anonyma ansiktena för att det inte spelar någon roll vem det är som äger, man kan börja närsomhelst och man har precis den målsättning man själv vill med sitt sparande.


Deras syfte är att främja kvinnors ägande och inflytande på de finansiella marknaderna. I förlängningen leder fler aktiva kvinnliga ägare till ökat inflytande för kvinnor i bolag och i samhället, samt till ett mer jämställt samhälle. Andra vinster är en mer diversifierad ägarstruktur för bolag samt en starkare privatekonomi för kvinnor.

Ett väldigt kul uppdrag.

« »